Wetgeving en CAO

Wetgeving

Een actueel overzicht van de regelgeving omtrent private bewakingsdiensten vindt u terug op de Vigilis website.

 

(Om documenten te raadplegen in PDF formaat heeft u het Adobe Acrobat Reader® programma nodig. Mocht u nog niet beschikken over de Adobe Acrobat Reader software, dan kunt u de meest recente versie hier gratis downloaden.)

 

CAO

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - Algemene arbeidsvoorwaarden

- Uniform en uitrusting (CAO 02/05/2006)

- Statuut van de syndicale afvaardiging en syndicale vorming (CAO 30/10/2003)

- Arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval van gemeen recht (CAO 30/10/2003)

- Beroepenclassificatie (CAO 11/10/2011)

- Tijdskrediet (CAO 08/11/2005)

- Toekenning van maaltijdcheques administratieve bediende (CAO 30/03/2016)

- Forfaitaire minimum ARAB vergoeding (CAO 11/10/2011)

- Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 24/04/2012)

- Minimum maandelijkse arbeidsduur 2020 en 2021 (CAO 05/12/2019)

- Wijziging van de CAO van 8 november 2005 betreffende de forfaitaire minimum ARAB vergoeding (CAO 07/11/2006)

- Barema's van toepassing in de sector (CAO 16/12/2008)

- Loon-  en arbeidsvoorwaarden (CAO 25/02/2014)

- Vervoersonkosten (CAO 19/01/2021)

- Landingsbaan (CAO 05/12/2019)

- Eindeloopbaandag (CAO 05/12/2019)

- Toekenning van maaltijdcheques - operationelen (CAO 30/03/2016)

- Lonen, premies, vergoedingen en indexering (CAO 05/12/2019)

- Vaststelling van maatregelen tot bevordering van veiligheid (CAO 13/10/2016)

- Overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract (CAO 23/03/2017)

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - SWT

 

- Verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar (CAO 08/12/2020) 

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan (CAO 05/12/2019) 

- Werkloosheid met bedrijfstoeslag "mindervalide werknemers" (04/07/2019)

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar en 35 loopbaan zwaar beroep (nachtarbeid) (CAO 05/12/2019) 

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar en 33 loopbaan zwaar beroep (nachtarbeid) (CAO 05/12/2019) 

 

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - 8ste activiteit

- Arbeidsduur en humanisering van de arbeid voor de 8 ste activiteit (12/12/2013)

- Forfaitaire minimum arab vergoeding 8ste activiteit (30/03/2016)

 

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - CIT

- Vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de sector van de bewaking (CAO 22/02/2000)

- Light CIT (CAO 08/05/2003)

- Validatie procedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot het waardevervoer (CAO 25/03/2004)

- Toekenning van maaltijdcheques / waardevervoer rijdend personeel (CAO 30/03/2016)

- Toekenning van maaltijdcheques / waardevervoer niet-rijdend personeel (CAO 30/03/2016)

- Forfaitaire minimum ARAB vergoeding cit (CAO 30/03/2016)

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - Vorming

- Tewerkstellings- en vormingsbeleid (CAO 08/11/2005)

- Verhoging van opleidingsinspanningen (CAO 05/12/2019)

- Met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen (CAO 07/06/2004)

 - Tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen (CAO 29/01/2020)

- Theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel (CAO 25/02/2014)

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - Nieuwe technologieën 

- Innovatie en uitdagingen inzake de structurele transformantie (CAO 14/04/2016) 

 

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - Fonds voor Bestaanszekerheid

- Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (CAO 15/09/2016)

- Invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2e pijler (CAO 22/09/2020) + het pensioenreglement

- Invoering van een solidariteitsregeling in verband met de sectorale pensioenstelsel (CAO 22/09/2020) + het solidariteitsreglement

- Sectoraal pensioenplan in het kader van de crisis van het coronavirus (CAO 11/02/2021)

- Modaliteiten van het sectorale reservefonds bestemd voor het sectorale pensioenplan georganiseerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (CAO 16/12/2008)

- Organisatie van de opleiding voor de risico-groepen (CAO 01/03/2010)

 

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - andere

- Toepassing van de CAO's gesloten in het PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het PC ressorteren (CAO 15/03/2006)

- Rechtsbijstand (CAO 06/09/2018)

- Coronavirus crisis (CAO 21/04/2020)

- Maatregel gevolg van de coronavirus crisis (CAO 22/03/2021)

- Ambulante zorgverzekering (CAO 22/09/2020)

 

 

 

 

Missies

 

In enkele kliks vindt u

alle aspecten van onze

opdrachten.

 

Alle informaties zijn

gemakkelijk toegankelijk en

geklasseerd volgens

arbeiders en bediende.

Links

 

Een reeks nuttige links werden

opgesteld om u gemakkelijk

toegang te bieden op

antwoorden op al uw vragen.

 

 

 

Meer info

 

Contact

 

Uw wenst meer inlichtingen?

 

 

U kan ons ons bereiken

van maandag tot vrijdag

tussen 9u tot 13u.

 

Meer info