OPLEIDING

Vandaag zijn de sociale ongelijkheden niet langer verbonden met de socio-economische situatie, maar vooral, met het opleidingsniveau van eenieder.
De sociale partners uit de sector van de bewaking en/of toezichtsdiensten hebben besloten om meer aandacht en inspanning te besteden aan de opleidingen van de werknemers uit onze sector.

Om dit tot stand te brengen, heeft de sector een werkinstrument opgesteld: de Commissie opleiding. Deze commissie is paritair samengesteld uit afgevaardigden uit de werkgevers- en werknemersorganisaties.
De doelstellingen van deze commissie is veelzijdig: het bestuderen, het definiëren van de te ondersteunen en op te stellen projecten, zowel op sectoraal plan, als in uw onderneming.

Buiten het feit dat wij tegemoet komen, volgens de toekenningsvoorwaarden van de “trekkingsrechten », in bepaalde opleidingen georganiseerd door de werkgever, stelt de Commissie eveneens projecten op.

 

Sectorale opleidingen

Het eerste project was het woordenboek verdeeld aan alle operationele agenten.
Het woordenboek bestaat uit drie delen, een eerste deel waar de sleutelzinnen en algemene uitdrukkingen volgens diverse omstandigheden in vermeld staan, die voor hen nuttig zullen zijn in het kader van hun functie, een tweede deel die gewijd is aan de woordenschat en om af te ronden het laatste deel gewijd aan de grammatica. Dit alles, in het Nederlands, Frans en Engels.

In 2017, hebben wij een nieuwe versie van het woordenboek « GO-STOP » gepubliceerd. De wijzigingen die we hebben aangebracht zijn;


  1. Indeling en afmetingen.
  2. Een Duitse vertaling van zinnen.
  3. Enkele extra zinnen nuttig voor de bewakingsagenten, zoals bijvoorbeeld voor de beschrijving van verloren personen,...

Zoals elk jaar organiseert de commissie haar "taalcursussen" voor beginners.

 

Vanwege de corona crisis worden er in het jaar 2020 géén cursussen voor taalopleidingen georganiseerd.


Voor jaar 2021 zullen de data u later medegedeeld worden.


U heeft interesse in een opleiding ?

 

U bent werknemer?

Neem contact met uw werkgever om hem op de hoogte te brengen van de gewenste opleiding. Deze zal contact opnemen met ons om de inschrijvingsmogelijkheden na te gaan en u in te schrijven.
 
U bent werkgever?

U wilt dat één van uw medewerkers deelneemt of één van uw werknemers wenst deel te nemen aan een opleiding of u wenst ons uw behoeften in verband met opleidingen mee te delen, aarzel niet contact met ons op te nemen per mail: info@fseg-fbzb.be of per telefoon: 02/528.89.90, zodanig wij kunnen overgaan tot de inschrijving of, in voorkomend geval, bijkomende sessies te organiseren.

 

 

Individuele Opleidingen

Omdat het geheel van de opleidingen voorzien door de Commissie opleiding en de verschillende scholen van onze sector op zijn eentje niet alle noden kan dekken. Zet de Commissie Opleiding en de sociale partners een budget « individuele opleidingen » ter beschikking voor alle werknemers van het PC 317.

 

Vanaf 14 januari 2014, zal dit budget de gelegenheid bieden een tussenkomst toe te staan aan alle werknemers die een opleiding volgen uit de volgende lijst:
- Informatica opleidingen (Excel, Word, gebruik van de PC, Powerpoint, Access, Windows voor gebruikers, internet, Outlook)
- Taalopleidingen (Frans, Nederlands, Duits, Engels)

 

De tussenkomst van de Commissie komt overeen met 50 % van het bedrag die voor de opleiding betaald werd door de werknemer, geplafonneerd aan 200 € per opleiding.

 

Om de betaling van deze tussenkomst door de Commissie te verkrijgen, moet de werknemer een aanvraag indienen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking, aan de hand van het document die u online kan downloaden, vergezeld met het inschrijvingsbewijs, de factuur en het betalingsbewijs van de werknemer.